นโยบายความเป็นส่วนตัว

การกรอกข้อมูลลูกค้า

คุณจำเป็นต้องกรอกข้อมูลก่อนจึงจะสามารถสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ นี่เป็นกระบวนการที่รวดเร็วง่ายดายและไม่มีค่าใช้จ่าย การลงทะเบียนนั้นจะต้องใช้ที่อยู่อีเมล และเมื่อคุณใช้อีเมลลงทะเบียนแล้ว ถือว่าคุณอนุญาตให้ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ติดต่อคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้

  1. ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery จะปฏิบัติตามคำร้องขอที่ชอบด้วยกฎหมายและคำสั่งศาลเพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หน่วยงานบังคับใช้ที่เกี่ยวข้องหรือเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินคดีทางกฎหมาย
  2. คุณตกลงที่จะให้ข้อมูลที่เป็นจริงถูกต้องเป็นปัจจุบันและครบถ้วนเกี่ยวกับตัวคุณและคุณจะอัปเดตข้อมูลดังกล่าวทันทีเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง ข้อมูลที่พบว่าเป็นเท็จหรือไม่ถูกต้องอาจนำไปสู่การระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณพร้อมกับคำสั่งซื้อที่เกี่ยวข้อง หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นจากข้อมูลที่คุณป้อนอย่างไม่ถูกต้อง ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้น
  3. หากคุณกำลังลงทะเบียนในนามของนิติบุคคล คุณได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในนามของนิติบุคคลเพื่อเข้าสู่ข้อตกลงตามสัญญาผูกมัดนิติบุคคลตามข้อกำหนดและเงื่อนไขและลงทะเบียนกับเรา เป็นบัญชีเพื่อนิติบุคคลและในนามของนิติบุคคล ในข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้การอ้างอิงถึง "คุณ" และ "ตัวคุณเอง" หมายถึงเจ้าของบัญชีไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ๆ
  4. หากต้องการยกเลิกบัญชีของคุณโปรดติดต่อเราที่ sincereflowerdelivery@gmail.com

ความปลอดภัยของข้อมูล

ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ไม่ว่าจะเป็นชื่อ ที่อยู่ E-mail Address ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า หรือการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุง และส่งเสริมการให้บริการ การตลาด การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้ว ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้หรือใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery อย่างไรก็ตาม ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery รับประกันว่าข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้ใช้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (Hack) สูญหายหรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น โดยทาง ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ตได้เชื่อมต่อกับผู้ให้บริการ PayPal และส่งผ่านข้อมูลไปยังระบบธนาคารที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านจะไม่ถูกจัดเก็บไว้ไว้ที่ฐานข้อมูลของ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery แต่อย่างใด

การแก้ไข เปลี่ยนแปลง และลบข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านที่ทาง ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ออกให้ท่านในการผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ และท่านคือผู้เดียวที่จะเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม หรือลบข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่านของท่านเอง ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ที่กรอกไว้เป็นความลับ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery จะไม่มีการถามรหัสผ่านของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณาลบ Cache หรือ Session ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไปหรือปิดบราวเซอร์เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ภายใต้ชื่อผู้ใช้ที่กรอกข้อมูลสั่งซื้อสินค้าของท่านกับทาง ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery จะไม่รับผิดชอบหากท่านนำข้อมูลผู้ใช้ของท่านไปให้ผู้อื่น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม

ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ ร้านดอกไม้ Sincere Flower Delivery ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่:

  • ได้รับความยินยอมจากท่าน
  • เป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี
  • การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
CallAction